سهراب سرابی
 

سهراب سرابی

 

مصاحبه استاد سهراب سرابی اسطوره بدنسازی ایران در شبکه ۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه زنده ی دورخیز.

GuestGuestGuestGuestGuest
سهراب سرابی
مصاحبه استاد سهراب سرابی اسطوره بدنسازی ایران در شبکه ۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه زنده ی دورخیز.